معرفي کارمندان معرفي کارمندان

 


نام و نام خانوادگي

مدرک تحصيلي

يلي

سمت

شماره تلفن

محل خدمت

يزدان منصوريان

دکتري

علم اطلاعات و دانش شناسي

رئيس

021-88825016

داخلي 3308

026-34550690

داخلي 2223

تهران-کرج

ايوب بهنام

فوق ليسانس

علم اطلاعات و دانش شناسي

معاون

021-88825016

داخلي 3308

026-34551025

داخلي 2368

تهران-کرج

فريده مرادي

ليسانس

علم اطلاعات و دانش شناسي

مسئول دفتر

021-88825016

داخلي 3308

تهران

آصف مولايي

ديپلم

کاربري کامپيوتر

مسئول دفتر

026-34550690

داخلي 2223

کرج

سيده زهرا کاظمي

فوق ليسانس

علم اطلاعات و دانش شناسي

کارشناس  اسناد- بخش خدمات فني

3382

تهران

محمد سروري

ليسانس

علم اطلاعات و دانش شناسي

کارشناس سفارشات- بخش سفارشات

021-88813318

داخلي 3382

تهران

کامران باقر

ليسانس

علم اطلاعات و دانش شناسي

کتابدار- بخش مجلات لاتين

3309

تهران

عبدالعظيم خسروبيگي

ليسانس

علم اطلاعات و دانش شناسي

کتابدار-بخش مرجع

3309

تهران

آمنه پورآقايي

ليسانس

علم اطلاعات و دانش شناسي

کتابدار- بخش نشريات فارسي

3370

تهران

کبري رئوفي

ليسانس

علم اطلاعات و دانش شناسي

کتابدار-بخش امانت

3370

تهران

حاجيه نظيري آستانه

ليسانس

علم اطلاعات و دانش شناسي

کتابدار- بخش امانت

3370

تهران

مهري آزادگان

ديپلم

علوم انساني

کتابدار-بخش امانت

3370

تهران

بهرام محمد سيدي امين

ليسانس

علم اطلاعات و دانش شناسي

کارشناس مسئول سفارشات- بخش خدمات فني

2366

کرج

نسرين صحرايي

ليسانس

علم اطلاعات و دانش شناسي

کتابدار-بخش خدمات فني

2366

کرج

محرمعلي رحيمي

ديپلم

نقشه کشي ساختمان

کتابدار- بخش امانت

2233

کرج

رقيه عليپور

ليسانس

ادبيات و علوم انساني

کتابدار- بخش امانت

2233

کرج

ثريا بايرامي

ليسانس

ادبيات و علوم انساني

کتابدار- بخش امانت

2233

کرج

سيده فاطمه نجاتي

ليسانس

علم اطلاعات و دانش شناسي

کتابدار-بخش امانت

2233

کرج

مينا طالقاني

ليسانس

علم اطلاعات و دانش شناسي

کتابدار-بخش امانت

2233

کرج

محبوبه رحيمي

فوق ليسانس

علم اطلاعات و دانش شناسي

کتابدار- مسئول بخش امانت

2233

کرج

مريم حکيم جوادي

ديپلم

علوم تجربي

کتابدار- بخش نشريات

2367

کرج

سمانه فتوحي

ليسانس

علم اطلاعات و دانش شناسي

کتابدار- بخش پايان نامه ها

2655

کرج

سيد عبدالله سيد ميرزايي

ديپلم

رياضي فيزيک

بخش اطلاع رساني

2655

کرج

حبيب الله احمدي

فوق ليسانس

مديريت دولتي

کارشناس مسئول روابط عمومي و بين الملل -بخش مرجع

2367

کرج

 

محمد حسن علي اکبري

ليسانس

تاريخ

کارشناس امور دانشجويي-بخش مرجع

2367

کرج

حميد فراهاني

ابتدايي

--

ماشين نويس- بخش امانت کيف

2655

کرج

سيد هاشم حسيني

سيکل

--

جمعدار امين اموال

2731

کرج