بخش اداري بخش اداري

رياست:

دکتر داريوش عليمحمدي

تحصيلات: دکتري علم اطلاعات و دانش شناسي

تلفن:

تهران: 86070788-021 ؛ 81582208-021

کرج: 34550690-026، 2223

معاونت:

ايوب بهنام

تحصيلات: فوق ليسانس علم اطلاعات و دانش شناسي

تلفن:

تهران:86070788-021 ؛ 81582208-021

کرج: 34551025-026، 2368

پست الکترونيک:behnam2832@gmail.com

مسئول دفترتهران:

فريده مرادي

تحصيلات: فوق ليسانس علم اطلاعات و دانش شناسي

تلفن:86070788-021 ؛ 81582208-021

 

مسئول دفتر کرج:

فاطمه عليرضايي

تحصيلات: ليسانس

تلفن: 34550690-026، 2223